Majlis Daerah Tampin    
 
Home |  FAQ |  Site Map

Maklum balas ini adalah aduan terhadap agensi Kerajaan sahaja. MDT adalah berperanan untuk menguruskan aduan mengikut takrifan aduan seperti yang dinyatakan di laman web MDT iaitu http://mdtampin.gov.my. Bagi isu aduan yang berada di luar bidang kuasa MDT, aduan tersebut hendaklah dikemukakan terus kepada agensi Kerajaan/Swasta yang mengawalselia entiti berkenaan. Adalah diharapkan maklumat ini membantu orang ramai memahami skop dan peranan MDT dalam menguruskan aduan awam.

Please provide your feedback

Tell us about your particulars

 
Akaun pengguna Sistem Pengurusan Aduan Awam (SISPAAA)?Declaration:

Saya mengaku bahawa saya telah membaca dan memahami takrif aduan dan prosedur pengurusan aduan oleh pihak MDT. Segala maklumat diri dan maklumat perkara yang dikemukakan oleh saya adalah benar dan saya bertanggungjawab ke atasnya.

Pihak MDT tidak bertanggungjawab terhadap sebarang kehilangan atau kerosakan yang dialami kerana menggunakan perkhidmatan ini di dalam sistem ini.

Semua maklumat akan dirahsiakan dan hanya digunakan oleh Pihak MDT.

Disclaimer:

Kerajaan Malaysia tidak bertanggungjawap terhadap sebarang kehilangan, kerosakan atau keaiban yang dialami kerana menggunakan perkhidmatan dalam portal ini.