Majlis Daerah Tampin    
 
Home |  FAQ |  Site Map
Maklum balas ini adalah aduan terhadap agensi Kerajaan sahaja. MDT adalah berperanan untuk menguruskan aduan mengikut takrifan aduan seperti yang dinyatakan di laman web MDT iaitu http://mdtampin.gov.my. Bagi isu aduan yang berada di luar bidang kuasa MDT, aduan tersebut hendaklah dikemukakan terus kepada agensi Kerajaan/Swasta yang mengawalselia entiti berkenaan. Adalah diharapkan maklumat ini membantu orang ramai memahami skop dan peranan MDT dalam menguruskan aduan awam.
   Please provide your feedback
Type * :
Subject * :
Details * :
Category :
Agensi * :
Location/Zone  * :
:: Attachment :
 

Complainant Login

User ID :
Password :

Personal Details

 
Register Account : Yes    No
   Tell us about your particulars
Name * :
ID No. * :
Company/Firm Name :
Sender Type :
Gender :
Race :
Nationality :
 
   Let us know how we can contact you
Address  * :
Postcode  * :
Country  * :
State :
City :
Phone  * :
Email  * :
 
 
 
 
   Disclaimer
Saya mengaku bahawa saya telah membaca dan memahami takrif aduan dan prosedur pengurusan aduan oleh pihak MDT. Segala maklumat diri dan maklumat perkara yang dikemukakan oleh saya adalah benar dan saya bertanggungjawab ke atasnya.

Pihak MDT tidak bertanggungjawab terhadap sebarang kehilangan atau kerosakan yang dialami kerana menggunakan perkhidmatan ini di dalam sistem ini.

Semua maklumat akan dirahsiakan dan hanya digunakan oleh Pihak MDT.
I have read and agreed to the Terms & Condition.
 
   Captcha
 
Submit